Atrakcyjna lekarska praktyka wakacyjna w Górnej Austrii

W sierpniu 2018 r. na zaproszenie Klubu Lions Wels-Pollheim 6 studentek Wydziału Lekarskiego GUMed miało możność odbycia praktyki w kompleksie szpitalnym Klinikum Wels-Grieskirchen. Jest to pełnoprofilowy wielospecjalistyczny szpital działający w systemie publicznej ochrony zdrowia, liczący 1227 łóżek w 30 oddziałach i instytutach. Zatrudnia 3500 osób w tym 490 lekarzy i 1600 pielęgniarek! Rocznie hospitalizowanych jest około 75000 pacjentów, udziela się porad ambulatoryjnych 240000 pacjentom, przeprowadza około 30000 operacji chirurgicznych i odbiera około 2300 porodów. Szpital zapewnia wszechstronne usługi szpitalne populacji około 300 000 mieszkańców, a jego roczny budżet wynosi ponad 300 mln euro. Szpital ten służy jako teaching hospital dla 4 uniwersytetów: w Wiedniu, Innsbrucku, Graz i uniwersytetu prywatnego Paracelsus Medical University w Salzburgu. Klinikum Wels-Grieskirchen to największy szpital w Górnej Austrii, ma dwie lokalizacje – 932 łóżka w 50 tys. mieście Wels i 220 łóżek w niedużym mieście Grieskirchen. W tym roku możność odbycia czterotygodniowej lekarskiej praktyki miało 6 studentek po ukończonym V roku Wydziału Lekarskiego: Kornelia Adamowicz, Judyta Kajzer, Kamilla Mierzejewska, Anna Mitschke, Aleksandra Stasiak i Małgorzata Stęszewska.
Koszty pobytu studentek w Austrii sponsorowane są przez Lions Club Wels-Pollheim i inne lokalne Kluby Lions; każda otrzymuje też 150 Euro jako kieszonkowe.  Z własnej kieszeni pokrywają jedynie koszty dojazdu. Ze strony austriackiej inicjatorem i głównym organizatorem praktyk oraz ich opiekunem jest były dyrektor międzynarodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions PID Horst Kirchgatterer (kadencja 2009-2011), prywatnie emerytowany dyrektor banku, którego syn jest lekarzem. Kształcenie to jedna z form praktycznej realizacji hasła „Służymy” (We serve), które przyświeca Klubom Lions na całym świecie.
Podobnie jak w latach poprzednich, nasi studenci są bardzo zadowoleni z tych praktyk, nie tylko pod względem zawodowym, ale są też pod wielkim wrażeniem okazywanej gościnności i opieki ze strony Gospodarzy.  Mogłem się o tym przekonać odwiedzając nasze studentki w Austrii w dniach 7-11 sierpnia br.
Już siódmy rok z rzędu, dzięki współpracy Lions Club Gdańsk Neptun z Lions Club Wels-Pollheim w Górnej Austrii, studenci kończący studia lekarskie w GUMed mogą na bardzo korzystnych warunkach odbyć miesięczną wakacyjną praktykę lekarską w gościnnych austriackich szpitalach. W latach poprzednich skorzystało z tej możliwości łącznie już 28 studentek i studentów GUMed. W sierpniu 2018 r. praktykę odbywa dalszych 6 studentów. Kwalifikację studentów na te wyjazdy z ramienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadza niżej podpisany.

PDG Wiesław Makarewicz
LC Gdańsk Neptun


Horst Kirchgatterer na wycieczce ze wszystkimi studentkami odbywającymi w 2018 praktykę w Klinikum Wels-Grieskirchen