• LCI_1

  1 milion 350 tysięcy Lionów w 207 krajach świata

 • LCI_2

  827 milionów dolarów wsparcia dla projektów humanitarnych (od 1968 r.)

 • LCI_3

  415 milionów dolarów przeznaczonych na ratowanie wzroku

 • LCI_4

  120 milionów dzieci poddanych leczeniu i rehabilitacji wzroku

 • LCI_5

  100 milionów dolarów wsparcia dla ofiar kataklizmów (2003-2013)

 • LCI_6

  41 milionów dzieci z Afryki zaszczepionych przeciwko odrze (od 2011 r.)

 • LCI_7

  15 milionów drzew zasadzonych na świecie (2011-2012)

 • LCI_8

  12 milionów beneficjentów programu Lions Quest (od 1986 r.)

 • LCI_9

  8 milionów operacji katarakty w krajach Trzeciego Świata

 • LCI_10

  4 miliony dzieci uczestnikami konkursu Plakat pokoju (od 1993 r.)

 • LCI_11

  150 tysięcy członków klubów LEO – młodych wolontariuszy

 • LCI_12

  ... zmieniamy świat na lepszy

Jesteś tutaj: Home » O Ruchu Lions » Główne programy LCI

Główne programy LCI

Programy na rzecz ochrony zdrowia

Wady wzroku
Od 1990 r. Lioni na całym świecie przekazali ponad 415 mln USD na ratowanie i ochronę wzroku. Dzięki temu wykonano 8 mln operacji katarakty, przebadano ponad 120 mln dzieci, 

15 mln z nich otrzymało okulary, powstało 315 klinik okulistycznych, setki ośrodków medycznych wyremontowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, ponad 300 tysięcy uczestników Olimpiad Specjalnych z 85 krajów poddano przesiewowym badaniom wzroku.

Sight First
Eyeglasses & Hearing Aid Recycling

 

Szczepienia w Afryce
Od 2011 r. w krajach afrykańskich zaszczepiono przeciwko odrze 41 mln dzieci.

Programy na rzecz dzieci i młodzieży
Lions Quest – „sztuka dojrzewania
Celem programu jest wskazanie drogi dzieciom i młodzieży w pozyskiwaniu umiejętności, sił i odporności, której tak potrzebują w trudnym okresie dojrzewania. Program pomaga młodym ludziom oprzeć się wszelkim patologiom społecznym, w tym m.in. narkotykom, przemocy oraz negatywnemu wpływowi rówieśników. Szczególny nacisk kładzie na rozwój charakteru, umiejętności komunikowania się, poczucia odpowiedzialności, samodyscyplinę, samodzielność i zdolność pokojowego rozwiązywania konfliktów. W ramach programu przeszkolono ponad 500 tysięcy nauczycieli i wychowawców, którzy objeli nauczaniem ponad 12 mln dzieci w 80 krajach. Program działa z sukcesami od 1984 r.

LEO
Kluby dla młodych wolontariuszy (w wieku 12-30 lat); w klubach uczestniczy ponad 150 tysięcy dziewcząt i chłopców w 140 krajach. Program działa od 1957 r.

Międzynarodowa wymiana i obozy młodzieżowe
Około 4000 młodych ludzi co roku bierze udział w jednym ze 100 wakacyjnych obozów, organizowanych w 39 krajach na świecie.

Konkurs na plakat pokoju
W ciągu 20 lat wzięło w nim udział ponad 4 mln dzieci ze 100 krajów.

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Programy na rzecz społeczności lokalnych i środowiska naturalnego
Kluby w
spierają domy dziecka, hospicja, ośrodki dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. W ramach działań mają miejsce:

 • zbiórki żywności, ubrań, podręczników,
 • dożywianie,
 • opieka medyczna,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zapobieganie analfabetyzmowi,
 • budowa mieszkań dla niezamożnych osób niepełnosprawnych w ramach programu „Habitat for Humanity” (wybudowano już ponad 1000 domów z takimi mieszkaniami),
 • kopanie studnii i wykonywanie instalacji wody pitnej; dostarczane są urządzenia uzdatniania wody (m.in. w Mali i Ghanie),
 • sadzenie drzew (w 2011 i 2012 r. Lioni zasadzili 15 mln drzew na całym świecie).


Programy walki ze skutkami katastrof i kataklizmów
Od 2003 r. na wsparcie poszkodowanych w wyniku katastrof, powodzi i innych zjawisk naturalnych na całym świecie Lioni przekazali 100 mln USD (w tym: 21 mln USD trzęsienie ziemi w Japonii, 15 mln USD tsunami w Azji Południowej, 6 mln USD trzęsienie ziemi na Haiti, 5 mln USD huragan Katrina, 3 mln USD trzęsienie ziemi w Chinach). Fundusze te umożliwiły dostawę poszkodowanym wody, lekarstw, żywności i odzieży, a także pomogły realizować długofalowe programy odbudowy po zniszczeniach.

Fundacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions (Lions Clubs International Foundation)

Finansowego wsparcia projektom realizowanym przez Kluby Lions udziela Fundacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions. Od 1968 r. przekazała ona na donacje i granty środki o wartości ponad 827 mln USD.