Lions Club GDAŃSK NEPTUN

Lions Club Gdańsk Neptun powstał 12 kwietnia 1990 r. Klub prowadzi działalność prospołeczną, angażując się w różnorodne inicjatywy pomocowe, wykorzystując fundusze pozyskiwane ze składek członkowskich, grantów, przychodów z imprez charytatywnych oraz wpłat sponsorów.
Od 2004 r.  Klub jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2022/2023


Jacek Dehnel