LIONS CLUB GDAŃSK NEPTUN
Lions Club Gdańsk Neptun powstał 12 kwietnia 1990 r.
Klub udziela finansowej pomocy Sybirakom, mieszkającym w regionie Trójmiasta, dofinansowuje letnie obozy integracyjne PCK dla dzieci i młodzieży z niesprawnością ruchową i psychiczną - Akcja Cieciorka, był inicjatorem oraz współfinansował zakup samochodu dla Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku....
 od XII'2004 r. 
AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIA
  

PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Zbigniew Kałdonek