BISKUPIA 33 to dawny adres, naszej pomocowej akcji. Od marca 2023 r. posługujemy się nim jako nazwą projektu, w ramach którego nadal wspieramy kilkuset... więcej
16/08/2023
Na wniosek Prezydenta naszego klubu Jacka Dehnela i przy wsparciu Klubu LC Warszawa (zagraniczne finansowanie całego projektu) uruchomiliśmy przy... więcej
30/01/2023
Współpraca LC Gdańsk Neptun ze Stowarzyszeniem „DOBRY BRAT” w Osieku rozpoczęta w maju 2022 r. zaowocowała uzupełnieniem wyposażenia Centrum... więcej
26/01/2023
Osoby poszkodowane w wyniku działań wojennych na Ukrainie, które trafiają do Polski potrzebują m.in. pomocy w postaci rehabilitacji. Takiej pomocy... więcej
30/10/2022
Członkowie LC Gdańsk Neptun bardzo energicznie włączyli się do pomocy bazującej na funduszach międzynarodowych. Pierwsze projekty... więcej
27/10/2022
BISKUPIA 33 – to nie tylko adres, ale także nazwa projektu zapewniającego wsparcie dla kilkuset uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli bezpieczne... więcej
24/10/2022
Atak Rosji na Ukrainę, który nastąpił 24 lutego 2022 r. i napływ uciekinierów wojennych z Ukrainy do Polski postawił przed wszystkimi organizacjami... więcej
24/10/2022
Klub LC Neptun Gdańsk zorganizował zbiórkę rowerów dla dzieci przybyłych do nas z Ukrainy uchodźców wojennych. W czasie dwóch dni zebraliśmy... więcej
31/05/2022

Lioni dla Ukrainy

Atak Rosji na Ukrainę, który nastąpił 24 lutego 2022 r. i napływ uciekinierów wojennych z Ukrainy do Polski postawił przed wszystkimi organizacjami pomocowymi nowe, ogromne wyzwania. Także Kluby Lions w Polsce i ich stowarzyszenie – Okręg 121 Polska MSKL  (Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions) szukały możliwości podołania niespodziewanym zadaniom. Niezależnie od klubowych możliwości finansowych i organizacyjnych, Kluby zagraniczne i centrala Lions Clubs International, reagując na to, co się dzieje w Polsce, zaczęły sygnalizować możliwość uruchomienia międzynarodowych środków pomocowych, których dystrybucja byłaby prowadzona przez organizacje polskich Lionów.

Komisja Ukraina

Podejmując się tego zadania, Okręg 121 Polska MSKL utworzył Komisję Ukraina i wypracował procedurę, na podstawie której środki pomocowe z zagranicy mogą w transparentny sposób trafiać do potrzebujących uchodźców wojennych z Ukrainy.

Ustalono, że za realizację zadania pomocowego odpowiada Klub najlepiej potrafiący rozpoznać potrzeby pomocowe na terenie swojego działania. Kluby współpracują w tym celu z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi. Rozpoznane potrzeby pomocowe pozwalają Klubom na przygotowanie wniosków o pomoc finansową z międzynarodowych funduszy pomocowych.

Wnioski są weryfikowane przez Zespół Ukraina i przedstawiane do akceptacji potencjalnym darczyńcom. To oni, po ostatecznej weryfikacji projektu, przekazują środki pomocowe na konto Okręgu 121 Polska MSKL. Zakupy, np.: potrzebnej żywności, leków, usług, wyposażenia organizuje Klub odpowiedzialny za projekt. Klub przedstawia faktury lub faktury proforma do Okręgu i płatności są realizowane z konta Okręgu. Tam też trafia końcowe rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu w postaci raportu. Raport jest postawą do rozliczenia funduszy pomocowych z instytucją przekazującą fundusze.


Członkowie Zespołu Ukraina (ZU) 2023/2024:

  • Hanna Sobiech (LC Warszawa Arka) / przewodnicząca
  • Violetta Płonka (LC Kraków Bona Sforza) / koordynator
  • Katarzyna Gebert (LC Gdańsk Amber)
  • Andrzej Krupa (LC Gdańsk Neptun) / sekretarz ZU
  • Krystyna Milkowska (LC Elbląg Truso)
  • Jolanta Musiał-Mikrut (LC Duszniki Zdrój)
  • Ewa Nieżychowska (LC Szczecin Jantar)
  • Anna Werno (LC Leszno 2000)

27-10-2022 / aktualizacja 19-09-2023