Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

LC Gdańsk Neptun powstał w 1990 r. jako piąty Klub Lions w Polsce. Uroczystość inauguracji działalności odbyła się 28 kwietnia w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. Akt założycielski (Charter) wystosowano 2 kwietnia 1990 r. 
Powstanie Klubu zostało zainicjowane dzięki bliskim kontaktom prof. Czesława Stoby i Alojzego Bończy-Tomaszewskiego z Lionami niemieckimi. Dlatego klubem patronującym został Lions Club Bremer Schweiz z Bremy. Wśród członków założycieli Klubu w roku 1990 znalazły się osoby, które odegrały ważną rolę w życiu publicznym kraju na początku lat 90. – Jan Krzysztof Bielecki, Wojciech Zbigniew Okoński, Andrzej Drzycimski, Jacek Merkel.
 
W dniu uroczystej inauguracji przemówienie w języku niemieckim (kierując ją m.in. do zaproszonych gości inicjujących założenie Klubu) wygłosił prezydent-założyciel Czesław Stoba.
 
Beneficjentami LC Gdańsk Neptun są m.in.:
  • Oddział Gdański Związku Sybiraków,
  • PCK w Gdańsku,
  • Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku,
  • Dom Dziecka w Gdyni-Demptowie,
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach k/Warszawy.
Klub udziela finansowej pomocy Sybirakom, mieszkającym w regionie Trójmiasta (ok. 20 tys. zł rocznie); dofinansowuje letnie obozy integracyjne PCK dla dzieci i młodzieży z niesprawnością ruchową i psychiczną – Akcja Cieciorka (ok. 15 tys. zł rocznie). 
Klub był inicjatorem oraz współfinansował zakup samochodu dla Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku (20 tys. zł); zainicjował, współfinansował i organizował pozyskanie grantu LCIF dla Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Ociemniałych w Gdańsku-Sobieszewie (wspólnie ze Stowarzyszeniem w Laskach k/Warszawy). Klub dofinansowuje zakupy sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego (ok. 10 tys. zł rocznie), posiłki w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin, udziela finansowej pomocy poszkodowanym w wypadkach i klęskach żywiołowych, takich jak powodzie, huragany, pożary (ok. 5 tys. zł rocznie).
Do Klubu co roku dołącza 1-2 nowych członków, co zapewnia utrzymanie aktywności. Członkowie Klubu są aktywni w Okręgu 121 Polska; w Klubie jest trzech past gubernatorów Okręgu.
 
Współpraca
LC Gdańsk Neptun współpracował z klubami z całej Polski w zakresie projektów „Laski” i „Laski II” w zakresie wyposażenia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Ociemniałych w Gdańsku-Sobieszewie w latach 2007/2010. Współpracuje także w wielu przedsięwzięciach z klubami LC Gdańsk Amber, LC Gdańsk Gedania i LC Gdynia.
 
Od maja 1992 r. przy LC Neptun Gdańsk działa (z przerwami) Klubu LEO Gdańsk Artus. W 2007 r. nastąpiła reaktywacja działalności Klubu LEO, który obecnie aktywnie wspiera akcje LC Gdańsk Neptun, a także prowadzi działania pomocowe samodzielnie, np. wspierając dzieci z ubogich rodzin oraz organizując Mikołajki dla dzieci w szpitalach.
----
Klub pozyskuje środki na działalność programową ze składek członkowskich, grantów, a także dzięki organizowanym od 1991 r. corocznie koncertom charytatywnym. Fundusze na organizację dobroczynnych koncertów pochodzą od sponsorów instytucjonalnych, biznesowych i indywidualnych daczyńców. 
Łączna, przybliżona wartość udzielonej pomocy przez Klub w latach 1991-2014 to ok. 1 mln 250 tys. zł.

Krzysztof Banaszak
edycja: Małgorzata Omilian-Mucharska
LC Gdańsk Neptun