Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

LC Gdańsk Neptun powstał 12 kwietnia 1990 r. jako piąty Klub Lions w Polsce. Uroczystość inauguracji działalności odbyła się w Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku.
W powstaniu Klubu znaczącą rolę odegrały bliskie kontakty prof. Czesława Stoby i Alojzego Bończy-Tomaszewskiego z Lionami niemieckimi. Dlatego klubem patronującym został Lions Club Bremer Schweiz z Bremy. Wśród członków założycieli Klubu w roku 1990 znalazły się osoby, które odegrały ważną rolę w życiu publicznym kraju na początku lat 90-tych: Jan Krzysztof Bielecki, Wojciech Zbigniew Okoński, Andrzej Drzycimski, Jacek Merkel.
Klub udziela finansowej pomocy Sybirakom, mieszkającym w regionie Trójmiasta (ok. 20 tys. zł rocznie); dofinansowuje letnie obozy integracyjne PCK dla dzieci i młodzieży z niesprawnością ruchową i psychiczną - Akcja Cieciorka (ok. 15 tys. zł rocznie). 
Klub był inicjatorem oraz współfinansował zakup samochodu dla Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku (20 tys. zł). Klub był inicjatorem, współfinansował i organizował pozyskanie grantu LCIF dla Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Ociemniałych w Gdańsku-Sobieszewie (wspólnie ze Stowarzyszeniem w Laskach k/Warszawy). Klub dofinansowuje zakupy sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego (ok. 10 tys. zł rocznie), posiłki w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin, udziela finansowej pomocy poszkodowanym w wypadkach i klęskach żywiołowych - powodzie, huragany, pożary (ok. 5 tys. zł rocznie).
Do Klubu co roku dołącza 1-2 nowych członków, co zapewnia utrzymanie aktywności. Członkowie Klubu są aktywni w Okręgu 121 Polska - w Klubie jest trzech past gubernatorów Okręgu.
Beneficjentami LC Gdańsk Neptun są: Oddział Gdański Związku Sybiraków, PCK w Gdańsku, Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku, Dom Dziecka w Gdyni-Demptowie, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach k/Warszawy.
W 2007 r. nastąpiła reaktywacja działalności Klubu LEO Gdańsk Artus, działającego od maja 1992 r. LEO Klub aktywnie wspiera akcje LC Gdańsk Neptun i samodzielnie - dzieci z ubogich rodzin oraz organizuje Mikołajki dla dzieci w szpitalach.
LC Gdańsk Neptun współpracował z klubami z całej Polski w zakresie Projektów „Laski” i „Laski II” - wyposażenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Ociemniałych w Gdańsku-Sobieszewie w latach 2007/2010. Współpracuje także w wielu przedsięwzięciach z klubami LC Gdańsk Amber, LC Gdańsk Gedania i LC Gdynia.
Środki na działalność programową klub pozyskuje głównie na organizowanych od 1991 r. dorocznych koncertach charytatywnych. Pozyskuje także fundusze od sponsorów dorocznych koncertów charytatywnych oraz od indywidualnych darczyńców.
Łączna, przybliżona wartość udzielonej pomocy przez klub w latach 1991-2014 to ok. 1 mln 250 tys. zł.

Krzysztof Banaszak
LC Gdańsk Neptun