• LCI_1

  1 milion 350 tysięcy Lionów w 207 krajach świata

 • LCI_2

  827 milionów dolarów wsparcia dla projektów humanitarnych (od 1968 r.)

 • LCI_3

  415 milionów dolarów przeznaczonych na ratowanie wzroku

 • LCI_4

  120 milionów dzieci poddanych leczeniu i rehabilitacji wzroku

 • LCI_5

  100 milionów dolarów wsparcia dla ofiar kataklizmów (2003-2013)

 • LCI_6

  41 milionów dzieci z Afryki zaszczepionych przeciwko odrze (od 2011 r.)

 • LCI_7

  15 milionów drzew zasadzonych na świecie (2011-2012)

 • LCI_8

  12 milionów beneficjentów programu Lions Quest (od 1986 r.)

 • LCI_9

  8 milionów operacji katarakty w krajach Trzeciego Świata

 • LCI_10

  4 miliony dzieci uczestnikami konkursu Plakat pokoju (od 1993 r.)

 • LCI_11

  150 tysięcy członków klubów LEO – młodych wolontariuszy

 • LCI_12

  ... zmieniamy świat na lepszy

Jesteś tutaj: Home » O Ruchu Lions » Misja, motto, cele
Motto
WE SERVE (Służymy)
 
Misja
Misją Klubów jest kreowanie i umacnianie u wszystkich ludzi ducha zrozumienia dla potrzeb humanitarnych, poprzez ofiarowywanie ochotniczej służby, zaangażowanie społeczne i międzynarodową współpracę.

Cele
Każdy z Klubów Lions ma pełną autonomię w wyznaczaniu celów działania wspierającego osoby, organizacje i instytucje lokalne. Dla osiągnięcia efektu dużej skali, wysiłki poszczególnych Klubów bywają często łączone we wspólnych programach regionalnych, krajowych i w akcjach ogólnoświatowych.
Ponieważ nasze działania mają wspólną motywację i wynikają z akceptowanej przez wszystkich z nas wizji, łączą nas wspólne cele:
 • szerzenie postaw prospołecznych, uczciwości w sprawowaniu rządów i prowadzeniu biznesu,
 • wzmacnianie lokalnych więzi społecznych,
 • profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie osób starszych i dzieci,
 • pomoc w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych,
 • pomoc w wychowaniu, edukacji, usamodzielnianiu się i wychodzeniu z patologii społecznych,
 • wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kształceniu i starcie w dorosłe życie,
 • pomoc poszkodowanym w wyniku kataklizmów i katastrof humanitarnych.