CharityPoint by LCI – kontener przy konsulacie Ukrainy

Na wniosek Prezydenta naszego klubu Jacka Dehnela i przy wsparciu Klubu LC Warszawa (zagraniczne finansowanie całego projektu) uruchomiliśmy przy konsulacie Ukrainy w Gdańsku CharityPoint by LCI. Finansowanie projektu pozwoli na utrzymanie punktu do końca listopada 2023 r.

Ideę projektu wypracował Klub LC Warszawa, starając się pomóc rzeszom uchodźców szukającym pomocy i informacji w ambasadzie  i konsulacie Ukrainy w Warszawie po agresji Rosji na Ukrainę. W pierwszych dniach marca 2022 r. przed tymi placówkami stanęły namioty, w których Lioni przekazywali potrzebną pomoc i informacje. Taka forma pomocy zyskała aprobatę Ambasadora Ukrainy w Polsce. Widząc potrzebę kontunuowania takich działań pomocowych, Klub LC Warszawa uzyskał zagraniczne finansowanie projektu. Pozwoliło to na zamianę namiotów na kontenery biurowe, zatrudnienie personelu oraz rozszerzenie projektu o konsulaty Ukrainy w innych miejscach w Polsce. Projekt przyjął nazwę CharityPoint by LCI.

Pomysł, by także w Gdańsku przed placówką konsularną ustawić kontener, w którym będą mogły schronić się przed chłodem i opadami osoby oczekujące godzinami w długiej kolejce, spotkał się z pozytywnym przyjęciem konsula generalnego Ukrainy Oleksandra Plodystyi oraz władz miasta Gdańska. Po akceptacji i wstępnych ustaleniach Prezydent LCGN doprowadził do podpisania umowy na wynajem kontenera i fizycznego posadowienia go na początku listopada 2022 r. we wskazanym miejscu przy konsulacie. W grudniu podłączona została energia elektryczna, a Lioni Maciej Pełczyński i Andrzej Krupa wyposażyli kontener w niezbędne meble i sprzęty, m.in. kserokopiarkę, ekspres do kawy, czajnik do gotowania wody, ale także w książki i zabawki dla dzieci.

Punkt spełnia kilka funkcji:

  • jest miejscem dla matek z dziećmi – pociechy mają miejsce do zabawy w czasie, gdy mamy załatwiają sprawy w konsulacie (połowa powierzchni kontenera to kącik zabaw),
  • jest punktem uzyskania informacji o potrzebnych dokumentach do załatwienia danej sprawy w konsulacie,
  • jest miejscem, gdzie można wypełnić dokumenty, wykonać kopię dokumentów,
  • ale także odpocząć, ogrzać się, napić się gorącej kawy czy herbaty.

Pracownicy Konsulatu Ukrainy znaleźli i wskazali osobę do zatrudnienia w punkcie, a także przeszkolili ją do udzielania podstawowych informacji potrzebnych interesantom. Punkt rozpoczął pracę 2 stycznia 2023 r., a symboliczne przecięcie wstęgi przez Konsula Ukrainy i Prezydenta LCNG nastąpiło 18 stycznia. Tego dnia przyjęliśmy też zaproszenie Oleksandra Plodystyi i spotkaliśmy się z nim, by porozmawiać o trudnej sytuacji naszych przyjaciół.

Relacja z otwarcia punktu zamieszczona została także na profilu FB Konsulatu Ukrainy w Gdańsku

  

    
30-01-2023