Hojni przyjaciele z Bremy w Gdańsku

Na początku maja 2022 r. Gdańsk odwiedziła wieloosobowa delegacja klubu LC Bremen Wilhelm Olbers. Wizyta pomyślana była jako połączenie wycieczki turystycznej z możliwością zapoznania się z działaniami polskich Lionów w Gdańsku. Klub z Bremen przekazał także donację na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Gdańsku.

Organizatorzy przyjazdu ze strony klubu z Bremy zwrócili się do LC Gdańsk Neptun o pomoc w przygotowaniu pobytu. Włączyliśmy się zatem w zorganizowanie zarówno programu turystycznego, jak i merytorycznych punktów wizyty.

Delegację Klubu LC Bremen Wilhelm Olbers zaprosiliśmy do Gdyni Chyloni, aby przedstawić działania pomocowe, w których LC Neptun ma swój udział. W salce parafii św. Mikołaja odbyło się spotkanie z ks. Jackiem Sochą. Ksiądz opowiedział o pracy swojej parafii na rzecz potrzebujących, o projekcie dożywiania osób w kryzysie bezdomności „Zupa Chylońska”,  a także o zorganizowaniu kuchni umożliwiającej profesjonalne przygotowywanie posiłków, czyli projekcie pod nazwą „Dobre Miejsce”. Goście mogli sami przekonać się jak smakuje przygotowywany posiłek.

  

Kolejnym punktem programu było spotkanie gości z przedstawicielami Zespołu Ukraina Okręgu 121 Polska MSKL, którzy przekazali informacje o sposobie realizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy na bazie funduszy pozyskiwanych od Lionów z całego świata oraz od fundacji LCIF.

Gdańsk i Brema są miastami partnerskimi. Osobnym wydarzeniem w czasie pobytu gości było spotkanie z władzami Gdańska w osobie przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarzak. W czasie spotkania Pani Przewodnicząca oprowadziła gości po budynku Rady Miasta, opowiedziała o sposobie pracy Rady. Najważniejszym tematem rozmowy była informacja o pomocy udzielanej przez Gdańsk uchodźcom z Ukrainy. Pani Przewodnicząca w imieniu Fundacji Gdańskiej odebrała z rąk przedstawicieli LC Bremen Wilhelm Olbers czeki na łączną sumę 7 500 EUR przeznaczoną na wsparcie uchodźców z Ukrainy w Gdańsku.

     

Po swojej wizycie w Gdańsku Klub LC Bremen Wilhelm Olbers przekazał bezpośrednio na konto LC Gdańsk Neptun kwotę 1 000 EUR na pomoc dla uchodźców realizowaną przez Klub. Decyzją członków Klubu fundusze te zostały wykorzystane na pierwszą pomoc żywnościową w projekcie BISKUPIA 33.

Działania LC Bremen Wilhelm Olbers przyczyniły się do nadania jednej z ulic w Bremie imienia Pawła Adamowicza.

 

30-10-2022