Niecodzienne spotkanie Lions Klubu Gdańsk Neptun

W  poniedziałek  15 czerwca 2020 r. odbyło się w gościnnym Hotelu BONUM  spotkanie członków Klubu Lions Gdańsk Neptun z bogatym programem. Było to pierwsze, w sensie fizycznym spotkanie po długim okresie kontaktów jedynie on-line.

Przewodniczył prezydent Stefan Szypulski, który był inicjatorem i głównym organizatorem dzisiejszego spotkania w którym uczestniczyło 13 członków oraz zaproszony przez Czesława Stobę kandydat na członka Klubu pan Mieczysław Ronkowski. Było to pierwsze, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, spotkanie w nowej formule Klubu mieszanego z udziałem dwóch niedawno przyjętych Pań,  a mianowicie Małgorzaty Kałdonek i Barbary Stoba. Po powitaniu zebranych przez prezydenta nastąpiło uroczyste wręczenie kilku członkom Klubu wyróżnień Melvin Jones Fellow, którego w asyście prezydenta dokonał I Wicegubernator Okręgu Marian Sieńkowski. Godność tę otrzymali: Zbyszek Kałdonek, Maciek Pełczyński, Bogumił Przeździak i Barbara Stoba, a Lion Jacek Dehnel otrzymał okolicznościowy dyplom trzydziestolecia, potwierdzający fakt odbycia kadencji prezydenta Klubu oraz  Gubernatora Okręgu 121 Polska. 

Ponieważ  w kwietniu 2020 r. minęło 30 lat  działalności Klubu  spotkanie miało także charakter jubileuszowy. Wśród zebranych znalazło się jeszcze  czterech członków-założycieli, czyli uroczystego charteru Klubu przed 30 laty, są to: Jacek  Dehnel, Wiesław Makarewicz,  Bogumił  Przeździak, Czesław Stoba. Okoliczności skłaniały do wspomnień jako to drzewiej w Klubie bywało, jak wesoło było w pierwszych latach w ówczesnej siedzibie Kluby w willi w Sopocie i jak wiele dobrego działalność Klubu przyniosła naszym beneficjentom. Dzielono się wspomnieniami z organizowania różnorakich przedsięwzięć  m.in.  organizacji przed laty masowej imprezy na stadionie Lechii  we Wrzeszczu z okazji Dnia Dziecka.  Z ogromną sympatią i troską wspomniano  jednego  inicjatorów  powstania Klubu, byłego prezydenta i Gubernatora Alojzego Tomaszewskiego, któremu stan zdrowia nie pozwolił na uczestnictwo w  dzisiejszym spotkaniu.   

Kolejnym punktem programu była ceremonia przekazania w Klubie władzy nowo wybranemu prezydentowi na kadencję 2020/2021 Lionowi Cezaremu Orłowskiemu. Ustępujący prezydent w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim  członkom za aktywność i współpracę i  wręczył  klubowy dzwon nowemu prezydentowi, przekazując mu dalsze prowadzenie spotkania.  

Pod przewodnictwem nowego prezydenta miała miejsce miła uroczystość przyjęcia do Klubu nowego członka. Kandydaturę pana Mieczysława Ronkowskiego przedstawił zebranym Czesław Stoba. Po udzieleniu  odpowiedzi na kilka pytań i wysłuchaniu wypowiedzi kandydata, członkowie jednomyślnie udzieli mu poparcia i prezydent Cezary Orłowski mógł ogłosić dobrą nowinę, że oto Klub pozyskał nowego członka w osobie Liona Mieczysława Ronkowskiego. W końcowej części zebrania prezydent Cezary Orłowski przedstawił w zarysie plany swojej działalności na rozpoczynającą się kadencję. Wobec wyczerpania się po 29 latach  formuły i możliwości kontynuowania dotychczasowej głównej dorocznej imprezy generującej dochody Klubu jaką był Uroczysty Wieczór Koncertowy organizowany w Filharmonii Bałtyckiej pilne staje się wykreowanie pomysłu na  zupełnie nową imprezę o odmiennym charakterze. Jest w tym względzie zamiar ścisłej współpracy z młodymi ludźmi z Klubu Leo oraz  toczone są rozmowy z prof. Jerzym Limonem i Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku.

/wm/
autor zdjęć: Bogumił Przeździak