Zarząd Klubu kadencji 2019/2020

Stefan Szypulski
Prezydent
Cezary Orłowski
I Wiceprezydent
Krzysztof Banaszak
II Wiceprezydent
Zbigniew Kałdonek
Past Prezydent
Andrzej Krupa
Sekretarz
Janusz Benesz
Skarbnik